Este nevoie de sprijin şi de colaborare pentru a dezvolta “Fabricat în România“Videoconferinţa ZF Cei mai mari jucători din economie. Fabricat în România 2020

Evenimentul Cei mai mari jucători din economie a fost organizat pentru prima dată ieri în format de videoconferinţă şi a avut ca speakeri executivi de top, antreprenori şi consultanţi din business

♦ Lanţul de producţie locală trebuie extins, dar nu se poate face acest lucru fără colaborare şi unitate între producători ♦ Consumatorii trebuie să conştientizeze cât de important este să consumi ce se produce în România ♦ Este un moment bun de investiţii, trebuie să investim permanent.

Cei mai mari jucători din economie trebuie să cre­eze comunităţi, să se uneas­că şi să colaboreze pen­tru a dezvolta „Fabri­cat în România“, iar lanţul de pro­ducţie locală trebuie extins, dar nu se poate face acest lucru fără colaborare şi uni­tate între producători, au fost con­clu­ziile videoconferinţei Cei mai mari jucători din economie. Fabricat în Româ­nia, organizată de Ziarul Finan­ciar. Eveni­men­tul a fost organizat în par­te­neriat cu Garanti BBVA, Telekom Ro­mânia, Anti­biotice Iaşi, OMV Petrom, NNDKP, Romgaz, Chimcom­plex, Suciu Popa, Microsoft şi Aqua Carpatica.

Ştefan Vuza, preşedintele grupului Chimcomplex, cu peste 2.000 de an­gajaţi şi afaceri de 1,2 mld. lei în in­dustria chimică, a subliniat necesitatea colaborării şi unităţii între producători pentru a extinde lanţul de producţie locală, mai ales în această perioadă de criză când toate businessurile sunt ameninţate de pandemie.

„Lanţul de producţie locală trebuie extins, dar nu se poate face acest lucru fără colaborare şi unitate între pro­du­cători. Românii trebuie să înţeleagă că noi trebuie să ne asociem. În Occident, un producător este legat de un client şi dacă unul cade, celălalt îl ajută. Noi încă nu suntem uniţi, economia românească încă este într-o fază de preadolescenţă, nu se fac alianţe. Se declară partene­ria­te în­tre jucători, dar în realitate fiecare este izolat sau separat. Trebuie să fim mai uniţi, să avem lanţul valoric“, a de­clarat preşedintele Chimcomplex.

Deşi pandemia de COVID-19 lasă în urma ei scăderi masive în cifrele de afaceri ale companiilor anul acesta, aceeaşi criză naşte şi multe oportunităţi.

„Industria petrolului şi a resurselor naturale este un factor esenţial pentru economia României, dar România are o oportunitate foarte mare cu Marea Neagră, iar dacă nu facem ceva în acest sens destul de repede, cred că asta e cea mai mare provocare, avem un potenţial mare“, spune Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, singurul producător român de petrol şi gaze.

Alina Timofti, partener în cadrul ca­sei de avocatură NNDKP, subliniază ne­ce­sitatea unui cadru fiscal favorabil pen­tru ca mediul de afaceri local să re­uşeas­că să atragă investitori în această perioadă. „Toate ideile discutate pot fi imple­men­tate numai dacă există un cadru fis­cal favorabil care să atragă investiţiile şi nu mă refer doar la o rată de taxe şi impozite scăzute, ci la crearea unor instru­mente care să asigure o reală dis­cu­ţie între contribuabili şi autorităţile fis­cale, unor instrumente de mediere şi de negociere care să dea confortul unui investitor, atât local, cât şi din afară, că în momentul în care bagă banii într-o direcţie sau alta are un interlocutor real de partea cealaltă a masei. Aceste lu­cruri nu pot fi date la o parte când vorbim despre fabricat în România, des­pre creşterea investiţiilor, despre creş­terea capacităţilor de producţie“.

Mirela Drăgoi, preşedinte executiv al Pet Star Holding, companie ce pro­du­ce produce preforme PET, afirmă că or­gani­zaţia pe care conduce va conti­nua să investească anul acesta pentru a con­tinua conceptul „Fabricat în România“.  „Pet Star se pregăteşte pentru vi­ziuni noi, pentru investiţii noi în eco­nomie, astfel încât fabricat în România, acest concept pe care noi l-am început acum 20 de ani, să continue luând în cal­cul tehnologia şi digita­lizarea“, a spus Mirela Drăgoi.

Anul acesta, compania a investit 1,2 mi­l. euro în extinderea capacităţii cu 8%. Mai mult, preşedintele executiv al Pet Star Holding speră ca până la sfâr­şi­tul anu­lui să deschidă o fabrică nouă de re­ci­clare, după o investiţie de 20 mil. euro.

Miruna Suciu, managing partner în ca­drul casei de avocatură Suciu Popa, cre­de că România poate să atragă in­ves­tiţii noi prin valorificarea resur­selor uma­ne naturale şi umane de care dispune.

„România are multe de oferit, ţara are resurse atât umane cât şi naturale. Cred că România în următoarele 6-12 luni va atrage investitori în multe domenii care se vor reorienta în această zonă. Cu acest trend al relocalizării producţiei industriale în zona Europei, România poate valorifica aceste oportunităţi şi să atragă investiţii către noi. Pe lângă sectorul energetic, sectorul automotive va creşte şi el foarte mult şi cred că vor fi noi investitori. Sectorul de agricultură şi cel de pharma vor genera investiţii şi tranzacţii“, afirmă ea.

Source link

You May Also Like

About the Author: Admin

Lasă un răspuns